Bedienen Afsluiters & Hydranten

Opmerkingen (van toepassing op aanvragen bedienen Battery Limit afsluiters):

  • Indien termijn tussen aanvraag en uitvoering korter is dan 7 werkdagen is een urgentieverklaring noodzakelijk.
  • Urgentieverklaring dient door de plantmanager of de productiechef te worden ingediend.

Opmerkingen (van toepassing op hydranten):

  1. Indien een aansluiting wordt gemaakt met een brandslang tussen de hydrant en het proces/apparaat is de MOC (Management of Change) of een gelijkwaardige procedure van toepassing. MOC door site-user zelf uit te voeren en MOC resultaat aanleveren ter beoordeling bij secretariaat MOC USG:
  2. Vrijgave groot vermogen hydrant evenals hydranten aangesloten op drinkwaternet (hydrant met witte kop) is niet mogelijk;
  3. Alleen hoofdafsluiter van de hydrant dichtzetten, zijaansluitingen open laten staan (alleen bij nieuwe type hydrant van toepassing) voor beluchten en ontwateren van hydrant;
  4. Hoofdafsluiter van een hydrant kent slechts twee standen: geheel open of geheel dicht;
  5. Regelen van hoeveelheid water alleen met verdeelstuk in slang;
  6. Hydranten mogen alleen worden bediend door geïnstrueerde personen.
Begintijdstip
:
Verwacht eindtijdstip
:

Let op !!
Als de hydrant niet meer wordt gebruikt dient deze via de door ons toegestuurde goedkeuringsmail weer te worden afgemeld