Bedienen Afsluiters & Hydranten

Opmerkingen (van toepassing op aanvragen bedienen Battery Limit afsluiters):

 • Indien termijn tussen aanvraag en uitvoering korter is dan 7 werkdagen is een urgentieverklaring noodzakelijk.
 • De Chef van Dienst van de betreffende fabriek dient de urgentieverklaring in te dienen.

Opmerkingen:

 1. Indien een aansluiting wordt gemaakt met een brandslang tussen de hydrant en het proces/apparaat is de MOC (Management Of Change) of een gelijkwaardige procedure van toepassing. MOC door site-user zelf uit te voeren en MOC resultaat aanleveren ter beoordeling bij secretariaat MOC USG; aanvragen.hydranten@usg.company
 2. Vrijgave groot vermogen hydrant evenals hydranten aangesloten op drinkwaternet (hydrant met witte kop) is niet mogelijk;
 3. Alleen hoofdafsluiter van de hydrant dichtzetten, zijaansluitingen open laten staan (alleen bij nieuwe type ‘Von Roll’ hydrant van toepassing) voor beluchten en ontwater van hydrant;
 4. Afsluiter van een hydrant kent tijdens gebruik slechts twee standen: geheel open of geheel dicht;
 5. Regelen van hoeveelheid water alleen met verdeelstuk in slang;
 6. Gebruiker hydrant is verplicht deze op correcte en juiste wijze achter te laten;
 7. Afmelden gebruik hydrant is verplicht via hwtk.bedrijfsvoering@usg.company;
 8. USG heeft het recht om ten alle tijde toestemming tot gebruik te herroepen;
 9. Misbruik en foutief gebruik kan leiden tot uitsluiting van toestemming gebruik hydranten;
 10. Hydranten mogen alleen worden bediend door geïnstrueerde personen en na toestemming van de HWTK-Distributie d.m.v. reactie op aanvraag formulier.
Begintijdstip
:
Verwacht eindtijdstip
:

Let op !!
Als de hydrant niet meer wordt gebruikt dient deze via de door ons toegestuurde goedkeuringsmail weer te worden afgemeld