Bedienen Afsluiters & Hydranten

Opmerkingen (van toepassing op aanvragen bedienen Battery Limit afsluiters):

  • Indien termijn tussen aanvraag en uitvoering korter is dan 7 werkdagen is een urgentieverklaring noodzakelijk.
  • Urgentieverklaring dient door de plantmanager of de productiechef te worden ingediend.

Opmerkingen (van toepassing op hydranten):

  1.  Indien een site user (tijdelijk) een directe aansluiting tussen procesinstallatie en een hydrant wil, dan is hiervoor een MoC voorstel nodig. De site user dient een HAZOP uit te voeren en deze aan te leveren bij aanvragen.hydranten@usg.company (korte termijn Technologie Asset Utilization). De technoloog dient de MoC in of levert alle benodigde informatie per email aan bij de secretaris van de WAC.
  2. Vrijgave groot vermogen hydrant evenals hydranten aangesloten op drinkwaternet (hydrant met witte kop) is niet mogelijk;
  3. Alleen hoofdafsluiter van de hydrant dichtzetten, zijaansluitingen open laten staan (alleen bij nieuwe type hydrant van toepassing) voor beluchten en ontwateren van hydrant;
  4. Hoofdafsluiter van een hydrant kent slechts twee standen: geheel open of geheel dicht;
  5. Regelen van hoeveelheid water alleen met verdeelstuk in slang;
  6. Hydranten mogen alleen worden bediend door geïnstrueerde personen.
Begintijdstip
:
Verwacht eindtijdstip
:

Let op !!
Als de hydrant niet meer wordt gebruikt dient deze via de door ons toegestuurde goedkeuringsmail weer te worden afgemeld