Belasting op leidingwater

De Belasting op Leidingwater (BOL) was dit jaar veelvuldig in het nieuws. Wat is de BOL precies? Waarom was daar zo veel commotie over bij industriële grootverbruikers? Hoe heeft USG samen met andere partijen geageerd tegen het voorgenomen besluit van het kabinet en wat was het resultaat?