Extra stoomdoorlevering van Noord naar Zuid gerealiseerd

Een sitebrede werkgroep heeft een studie gedaan naar het verbeteren van de efficiency van de totale stoomproductie en -distributie. De focus lag niet alleen op de productie van de stoom, maar ook op het zo efficient mogelijk inzetten van de stoomleveringen van de fabrieken op de site.