GNIP: vervanging van de gasontvangststations

Op Chemelot wordt veel aardgas gebruikt. GTS (Gasunie Transport Services) levert dit aardgas via zeven gasontvangststations. Deze moeten de komende jaren worden vervangen. Op welke manier kan die vervanging worden aangepakt om te voorkomen dat Chemelot hier hinder of schade van ondervindt?