ISO Certificatie

Milieu en kwaliteit

Uiteraard wordt bij USG een zorgvuldig managementsysteem voor milieu en kwaliteit gehanteerd. Het systeem wordt continu bewaakt en geborgd. In 2012 heeft een hercertificering plaatsgevonden met een goede beoordeling als resultaat. Op het gebied van milieu voldoet het zorgsysteem aan de eisen van de ISO 14001:2004 norm. Voor wat betreft kwaliteit wordt voldaan aan de eisen van de ISO 9001:2008 norm.