Aftrap Chemelot2Discover, het nieuwe educatieve programma voor scholen

Op Chemelot Geleen vond op 11 september 2014 de officiële kick-off plaats van het nieuwe onderwijsprogramma voor de jeugd: Chemelot2Discover. Het programma is een initiatief van zeven bedrijven die gevestigd zijn op Chemelot, waaronder EdeA, en is ontwikkeld in samenwerking met Discovery Center Continium uit Kerkrade. Chemelot2Discover is de opvolger van het project Jeugd & Chemie, waarmee de bedrijven de regionale jeugd de afgelopen 20 jaar hebben laten kennismaken met de wereld van chemie. Het nieuwe programma heeft een bredere doelstelling in een eigentijds jasje; jeugd kennis laten maken met de activiteiten die plaats vinden op Chemelot en daarnaast talentontwikkeling op het gebied van wetenschap, chemie en techniek. Bekijk hier de trailer op YouTube.

Ruim 50 basisscholen uit de omgeving van Chemelot gaan komend schooljaar aan de slag met het nieuwe programma, dat wordt uitgevoerd door het Continium. Ilona Smeets, voorzitter stuurgroep Jeugd en Chemie en werkzaam bij DSM HR Nederland: “Voor mij is het belangrijk dat ik zie dat het gedachtengoed van het oude programma overeind is gebleven in een nieuw innovatief programma en dat we daarnaast in staat zijn geweest het programma te verduurzamen onder andere door een partnership met zeven bedrijven aan te gaan.”

Kick-off
In aanwezigheid van circa 80 kinderen, vertegenwoordigers van de colleges van B&W van de betrokken gemeentes, de zeven initiatiefnemers op Chemelot  en van het Continium is Chemelot2Discover gisteren op passende wijze gepresenteerd. Hans Gubbels, directeur Continium:“Afgaand op het enthousiasme van de kinderen over het nieuwe programma Chemelot2Discover, blijkt maar weer dat techniek en chemie absoluut niet stom of saai zijn. Een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen de bedrijven, Continium en de scholen.” De aanwezigen hebben kennis gemaakt met het nieuwe programma  door zelf experimenten uit te voeren en mee te doen aan een kennisquiz over Chemelot. De winnaar van deze kennisquiz heeft met een druk op een rode knop het nieuwe logo van het project onthuld en daarmee het project officieel afgetrapt.

Prijswinnende scholen
De nieuwe naam en het nieuwe logo zijn bedacht door groepjes leerlingen van basisscholen die eerder hebben meegedaan aan het project Jeugd & Chemie. Zij kregen de vraag mee te denken over een naam, die de huidige generatie kinderen meer aanspreekt en een ontwerp te maken voor een logo. De winnende naam, Chemelot2Discover, is bedacht door een groepje leerlingen van basisschool Sint Augustinus te Elsloo en de basis voor het winnende logo is gemaakt door leerlingen van basisschool Sint Martinus uit Beek. Deze scholen hebben een Mindstorms EV3 Robotica-set en een workshop voor de FIRST® LEGO® League gewonnen. Burgemeester Ralf Krewinkel van de gemeente Beek heeft de prijzen uitgereikt:  “De bedrijven op Chemelot leveren een belangrijk deel van de werkgelegenheid voor deze regio. Door kinderen al in een vroeg stadium kennis te laten maken met wetenschap, chemie en techniek, hopen wij ze warm te maken voor deze vakgebieden en zorgen we voor nieuwe aanwas van werknemers voor de toekomst. Mijn felicitaties en complimenten aan de winnaars van de prijsvraag!”

Chemelot2Discover
Doel van het programma Chemelot2Discover is het reeds op jonge leeftijd aanwakkeren van interesse voor wetenschap, chemie en techniek. Het programma is bedoeld voor kinderen van de groepen 7 en 8 van basisscholen uit de regio Sittard/Geleen. Voor veel scholen in deze regio is deelname aan het programma vast onderdeel van het curriculum. De instroom in het techniekonderwijs in de regio is in de afgelopen jaren toegenomen.

De leerlingen maken in het nieuwe programma, samen met hoofdrolspeler Chem, kennis met de bedrijven op Chemelot en ontdekken wat daar allemaal gebeurt. Ook gaan ze zelf aan de slag met chemische proefjes en wetenschappelijke experimenten en nemen ze deel aan een Quiz. Jaarlijks nemen zo’n 1300 leerlingen uit de omgeving van Chemelot deel aan het programma.