Capaciteit 18 bar stoomnet aanpassen aan vraag & aanbod

Naftakraker Olefins 4 van SABIC is één van de grote leveranciers van 18 bar stoom op het stoomnet van EdeA. De grootste afnemer van deze stoom is de Sulfa (kunstmestfabriek) van DSM op de Maurits. Door de sluiting/verplaatsing van de Sulfa vervalt deze afname echter en wordt Olefins 4 beperkt in de teruglevering van stoom. Omdat Olefins 4 de huidige teruglevering zelfs wil verhogen, wordt de transportcapaciteit van de huidige leidingen uitgebreid. Naar verwachting wordt de nieuwe leiding met bemetering in maart 2014 gestest en in bedrijf genomen. Meer hierover leest u in deze Utility Times.