EdeA contracteert Stork voor vervanging verouderde schakelstations

Met hun massieve, gietijzeren schakelkasten en grote volt- en ampèremeters, zien ze er indrukwekkend uit. Verspreid over de Chemelot-site staat nog een aantal schakelstations uit de jaren veertig en vijftig. De komende jaren zullen ze wijken voor nieuwe, efficiëntere en vooral ook veiligere schakelstations. Wat komt daar zoal bij kijken?

De elektriciteit die EdeA transporteert en distribueert, wordt afgeleverd bij fabrieken en gebouwen over de hele Chemelot-site. Hiervoor is een uitgebreid netwerk van lijnen, kabels en schakelstations aanwezig. De ruggengraat van dit elektriciteitsnet is het 150 kV-net met daarin vier hoofdschakelstations. Vanaf die hoofdschakelstations vervolgt de elektriciteit zijn weg via verdeelstations en onderstations naar de afnemers over de hele site. Stapsgewijs wordt daarbij de spanning verlaagd van hoogspanning (150.000 volt), via middenspanning (30.000/10.000 volt) naar laagspanning (400/230 volt). 

Meerjarig vervangingstraject 
Een deel van de verdeelstations en onderstations stamt uit de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw en nadert het einde van hun levensduur. Deze installaties worden nu stap voor stap vervangen. Het project dat EdeA met Stork opstart betreft de vervanging van Onderstation-Zuid, een van de 10.000 volt-onderstations (10 kV). “De vervanging van Onderstation-Zuid is onderdeel van een meerjarig vervangingstraject waarbij op negen locaties elf 10 kV-installaties en vijf 2 kV-installaties worden vervangen of weggesaneerd”, vertelt projectleider Bert Hokke. “We zijn in 2010 met dit traject gestart en het loopt door tot 2022. De vervanging van elk schakelstation is een afzonderlijk deelproject.” 

Veiligheid voorop
Voor de voorbereiding en uitvoering van het project Onderstation-Zuid zocht EdeA een hoofdaannemer met hetzelfde beleid op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Deelnemers aan het veiligheidsplatform Safety Excellence Cooperation (SEC) zijn daarom interessante partners. Bart Mommers, manager Projecten en Turnarounds, was nauw betrokken bij de uitbesteding: “De vervanging van Onderstation-Zuid is een van de eerste projecten in ons nieuwe inkoopbeleid. Kwaliteit en veiligheid zijn daarin belangrijke speerpunten. We hebben het werk in concurrentie aanbesteed. De diensten die Stork Technical Services kon leveren, sloten het beste aan bij onze vraag. Een groot voordeel is bovendien dat ze bekend zijn met de locatie en de installaties.” Ook Nico Hendrix, projectmanager bij Stork, is enthousiast over de samenwerking. “We weten hoe EdeA tegen veiligheid aankijkt. Ook bij Stork staat veiligheid hoog in het vaandel.” 

Ontzorgcontract
De samenwerking met Stork is vastgelegd in een EPC-contract (Engineering, Procurement and Construction). “Met zo’n ontzorgcontract neemt Stork ons veel werk uit handen”, aldus Bert. Eind juni zijn de eerste voorbereidingen gestart. “We pluggen straks binnen drie weken alle kabels om,” vertelt Nico, “maar voor het zover is, zijn er nog heel wat voorbereidingen nodig. Op dit moment zijn we samen met Tebodin bezig met de engineering, de E van EPC. We zetten alles op tekening, vragen input op bij de betrokken bedrijven en bepalen de scope en het budget van het project.” Bij groen licht van EdeA wordt de volgende projectfase gestart. Stork heeft daarvoor een aantal onderaannemers geselecteerd voor de aanpassing van de gebouwen, grondwerkzaamheden enzovoort. De nieuwe 10 kV-installatie is door EdeA zelf rechtstreeks bij de leverancier besteld. “We stellen aan deze bedrijven dezelfde eisen op het gebied van veiligheid, bekendheid met onze manier van werken en bekendheid met de site”, aldus Bart. “Per deelproject wordt het best passende team samengesteld.” 

Niets te merken
“Een goede voorbereiding is een belangrijke succesfactor”, weet Bert. “Zo voorkom je dat het werk uitloopt of dat er onverwachte situaties ontstaan. Door bovendien regelmatig te bespreken hoe dingen nog slimmer kunnen, houd je elkaar scherp.” De vervanging van Onderstation-Zuid gaat ongeveer een half jaar duren. De oude installatie blijft in bedrijf totdat de nieuwe ernaast volledig is geïnstalleerd en getest. “De hele operatie vindt plaats achter de schermen. Omdat in het elektriciteitsdistributienet het meeste dubbel, dus redundant is uitgevoerd, hebben we de mogelijkheid om verbindingen om te leggen zonder dat de afnemers hier hinder van ondervinden. Toch is een goede samenwerking ook hier van groot belang.”