Energie Efficiëntie Plan (EEP) 2017-2020

De Nederlandse overheid heeft op Europees niveau afspraken gemaakt over energie efficiëntie. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Om die verbetering te bereiken heeft de overheid met een groot aantal sectoren meerjarenafspraken gemaakt. Voor alle sectoren en dus ook voor de chemische industrie, is er voor de periode 2005-2020 een streefwaarde van maar liefst 30% opgegeven. Een snelle rekensom leert dat er elk jaar opnieuw werk aan de winkel is; ook voor Chemelot.

Op het moment dat u dit leest werken wij aan ons energie-efficiëntieplan (EEP) voor het MEE convenant (Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie voor ETS-ondernemingen). En hoewel het de derde keer is dat we een dergelijk plan schrijven, is het allesbehalve een routineklus.
De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) bepaalt de richtlijnen voor het te schrijven EEP en stelt tevens eisen ten aanzien van thema’s die aan bod moeten komen. Deze keer zijn de eisen aangescherpt ten opzichte van de vorige EEP-ronden. De overheid wil in deze periode namelijk een deel van haar eigen targets - zoals ook overeengekomen in de SER energie akkoorden - realiseren met behulp van deze energie efficiëntie verbeteringen.

Geen eenvoudige opgave
Elke vier jaar wordt er een EEP opgesteld. Het Chemelot EEP moet vóór 1 oktober van dit jaar ingeleverd zijn. Elke plant zorgt voor de eigen input. Theo Tolboom, coördinator Climate & Energy Efficiency bij USG, beheert, coördineert en combineert de bijdragen van de bedrijven op Chemelot tot één gezamenlijk EEP. Geen eenvoudige opgave. 

Theo Tolboom licht toe: ‘Voor bedrijven in Nederland, en dus ook op Chemelot, is het moeilijk om maatregelen te nemen om de energie efficiëntie te verbeteren. Ze lopen aan tegen de volgende belemmeringen:

  • Beschikbare mankracht binnen de bedrijven
  • Er is een beperkte hoeveelheid CAPEX beschikbaar
  • Op Chemelot is geen ruimte beschikbaar op de stoom-grids

Door de overheid wordt er gestudeerd op oplossingen voor de mogelijke financiële belemmeringen bij het uitvoeren van deze energieprojecten'.

Site Utility Study Chemelot
Op Chemelot is het stoom-grid zogenaamd 'grid locked'. Als bedrijven op de site meer stoom terug leveren of minder stoom afnemen, dan leidt dat snel tot situaties waarbij stoom door de site moet worden afgeblazen. Dit leidt ertoe dat veel energie projecten van plants op Chemelot geen doorgang kunnen vinden. Onder andere om hiervoor oplossingen te vinden is een 'Site Utility Study' gestart. Nan Zhang en Yuhang Lou zijn vanuit het in Manchester gevestigde 'Process Integration Limited' als consultants betrokken bij deze studie.

Theo: 'In de eerste fase wordt er een gecombineerd model gemaakt van het USG stoomsysteem samen met die van de plants op Chemelot. Dit is nog niet eerder gebeurd. 
In fase twee zal o.a. een Energie Optimalisatie Studie gedaan worden, c.q. gekeken worden hoe het optimale Chemelot systeem er uit kan zien.
Door gebruik te kunnen maken van dit gecombineerde model is er een groter potentieel tot optimalisatie, veel meer dan wanneer er naar de systemen apart wordt gekeken.
We hopen dan te kunnen laten zien dat we op de site met minder energie dezelfde producten kunnen maken. Hoe minder, hoe beter. En dat is niet alleen goed nieuws voor de MEE en EEP, maar zeker voor de versterking van onze concurrentie positie'. 

Het streven is om de hoofdresultaten en – conclusies nog te verwerken in het EEP van 2017-2020.

Meer informatie over dit onderwerp of vragen?
Neem contact op met Theo Tolboom: 

/ 06 13 77 28 52 of met Rens Hoedemakers: 

 / 06 10 37 15 78.