Flocculator

In een document van 1970 staat het doel van de flocculator duidelijk omschreven; 'Het doel van de flocculator is het kanaalwater uit het Julianakanaal geschikt te maken als voedingswater van Wafa Noord.' In de algemene omschrijving staat verder: 'De chemische bedrijven van D.S.M. en in het bijzonder de organische fabrieken, krijgen steeds meer behoefte aan water waaraan hoge kwaliteitseisen kunnen worden gesteld.'

We schrijven 2019; de flocculator is inmiddels bijna 50 jaar oud. Op een zonnige dag in augustus bezoeken we de installatie en vertellen Paul Nevels (senior Reliability Engineer), Claudia Zwaag (Technical Product Engineer) en Ger Bisschops (Technical Support Engineer W) over het verleden en de toekomst.

Lees verder