Geluidsoverlast

Geleen, 4 november 2022 - Op Chemelot wordt tussen vrijdag 11 en zaterdag 12 november, tussen 21 en 25 november en tussen 1 en 3 december mogelijk geluidsoverlast veroorzaakt door het afblazen van een stoomleiding. Er wordt alles aan gedaan om deze overlast zo veel als mogelijk te beperken.

Eventuele klachten kunt u melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Stoom wordt op Chemelot gebruikt als energiebron bij diverse chemische processen en de opwekking van energie.