Hoe kunnen we aan de toekomstige demiwatervraag voldoen?

De productie van demiwater op Chemelot heeft een lange voorgeschiedenis. Eind jaren negentig werd door EdeA de Demi-S gebouwd als vervanging van de toenmalige Wafa-Zuid en Wafa-Noord. Helaas bleek de productiecapaciteit van Demi-S uit geflocculeerd kanaalwater lager te zijn dan het ontwerp. Daardoor moest de Wafa-Noord toch in bedrijf blijven.

Inmiddels is de staat van Wafa-N zo slecht dat deze binnen een redelijke termijn uit bedrijf wordt genomen. Daartoe was al in november 2013 besloten.
Wel moet dan natuurlijk vervangende capaciteit beschikbaar zijn, die afgestemd is op de toekomstige demiwatervraag. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met het vervallen van de buffers waarop Wafa-N gebouwd is en met de toestand van de buffer Kelder Zuid die ook oud is, met de daaraan gekoppelde kwaaltjes.

Studie
Vanaf 2013 heeft een aantal medewerkers van USG en voormalig EdeA de mogelijkheden op een rij gezet. Hierbij hebben ze eerst gekeken naar de toekomstige demiwatervraag en de daarvoor benodigde productiecapaciteit, vervolgens naar de buffering en tot slot naar de distributie.
 
Drie varianten
Het was snel duidelijk dat er productiecapaciteit bij moest komen; de huidige Demi-S heeft niet voldoende capaciteit voor de verwachte vraag.
Er werden drie varianten uitgewerkt:

  1. uitbreiding van Demi-S;
  2. nieuwbouw gebouwd en bedreven door USG;
  3. nieuwbouw gebouwd en bedreven door derden.

De derde variant was technisch gelijk aan de tweede variant, maar hield in dat de investering niet door USG hoefde te worden gefinancierd. Voor de aandeelhouders van USG is dat aantrekkelijk omdat zij niet gedwongen worden om in één keer veel geld uit te geven, maar dit kunnen spreiden. Het lijkt op het aanschaffen van een auto: zelf nieuw kopen of leasen?

Vergelijking
De projectgroep leverde de input, maakte de financiële vergelijking en vermeldde zaken die onderscheidend waren voor de opties; de keuze was aan de aandeelhouders.

Besluit 
Begin 2015 besloten de aandeelhouders om de variant ‘nieuwbouw door USG’ te laten vallen in verband met de (te) hoge investering. In juni is vervolgens door de aandeelhouders de voorkeur uitgesproken voor uitbreiding van Demi-S. Deze is verder uitgewerkt en in januari 2016 is toestemming gevraagd aan de aandeelhouders voor de bouw. Op zeer korte termijn wordt hiervoor de definitieve toestemming verwacht.
 
Weliswaar is de benodigde investering hiermee hoger dan bij uitvoering door derden, maar deze extra investering is relatief snel terugverdiend omdat de aanpassingen dan ten goede komen aan de totale demiwaterproductie en niet alleen aan de nieuwbouw.
De nadelen, dat het hiermee lastiger is om indien gewenst in de toekomst de productiecapaciteit verder te kunnen vergroten en om grote verstoringen van Demi-S te kunnen opvangen, wogen minder zwaar.
 
Het is de doelstelling is om de uitbreiding medio 2018 gerealiseerd te hebben.

 
Meer informatie:
Harry Geerlings,

 , 06 10 56 50 72 of
Fre Didden, 

 , 06 83 62 87 28