Improveteams voor slimmere verbeteringen

EdeA streeft naar het hoogste niveau: van good naar great. Hoe kunnen we die laatste verbeterstap zetten? Sinds een paar maanden werken we met improveteams, waardoor we slimmere oplossingen krijgen, verbeteringen sneller kunnen doorvoeren en storingen, trips, ongevallen en klantschades voorkomen. Per installatie of area is er een improveteam dat uit drie leden bestaat: een chef van de wacht vanuit Manufacturing, een werktuigkundige (de specialist van die installatie) en een engineer vanuit Technologie. Er zijn elf improveteams. Ieder team bekijkt continu waar verbeteringen mogelijk zijn. Bij elke VGM-melding en productiestoring komt een improvegroep in actie. Waar nodig worden leanmethodes gebruikt om verbeteringen te onderzoeken. De leden van de improveteams trekken het verbeterproces met hun collega’s. Lees meer hierover in Synergiek van april 2014.

Illustratie: simonegolob.nl