Invulling Chemelot aandeel 9 PJ energiebesparing

De Nederlandse energie-intensieve industrie levert een belangrijke bijdrage aan onze economie. Tegelijkertijd zorgt deze sector echter ook voor behoorlijk wat CO2-uitstoot. Uiteraard is de industrie zich bewust van de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt en stoot de Nederlandse energie-intensieve industrie al ruim dertig procent minder CO2 uit dan in 1990. Maar de lat ligt inmiddels weer hoger en hoewel de Nederlandse industriële sector voorloopt in het reduceren van de eigen uitstoot, kan Nederland de internationale klimaatdoelstellingen niet halen zonder verdergaande veranderingen in de industrie. We zetten alle afspraken eens op een rijtje.

Lees verder.