Kanaal- en bluswaterleidingen een complex vervangingsproject

EdeA is bezig met een grootschalig project waarbij dertig kilometer aan kanaal- en bluswaterleidingen wordt vervangen. De eerste scope ligt bij het vervangen van de oudste leidingen op plaatsen waar de risico's het grootst zijn. Inmiddels zijn al acht bluswaterleidingen uitgevoerd. Nu zijn ruim negen kilometer kanaalwater- en dertien kilometer bluswaterleidingen aan de beurt, inclusief belangrijke toevoerleidingen naar en rond Tankenpark 3 en de leidingen van en naar de bluswatervijvers. Lees het artikel hieronder of in Synergiek personeelsblad van oktober 2014. 

Uit een uitgebreid FMECA-onderzoek, bluswaterspoelprogramma’s en een destructief onderzoek bleek dat veel kanaal- en bluswaterleidingen aangetast waren door grondvervuiling en inwendige microbiologische corrosie. Dat zorgde de laatste jaren voor tientallen lekkages. Daardoor kan de beschikbaarheid van het kanaalwater worden ondermijnd en kan EdeA mogelijk niet aan de contractverplichtingen voldoen. Bovendien leveren lekkages een reëel risico op voor onderspoelen van kolommen, wegen en spoorlijnen. Het kan ook zorgen voor hinder voor de directe omgeving. En het legt een zware claim op de onderhoudsorganisatie van EdeA. Om dat te voorkomen, is een goed vervangingsplan opgesteld en dat wordt nu uitgevoerd.

Epoxy
Rika Derenette is projectleider bij EdeA voor het vervangen van kanaalwaterleidingen. “We vervangen onze koolstofstalen leidingen door glasvezelversterkte kunststofleidingen (GVK), te weten epoxy. Dit roest niet en laat ook geen aangroei van corrosieproducten toe, zodat de distributiecapaciteit niet vermindert en afsluiters goed blijven afdichten. GVK heeft een levensduurverwachting van veertig jaar. We hebben er al vanaf 2000 ervaring mee, onder andere bij het acht kilometer bluswaterproject. Het gaat in het kanaalwaterproject om leidingen met een diameter tussen 200 en 700 mm en toevoerleidingen naar hydranten op Noord met een diameter van 80 mm.”

Complexe klus
“Het vervangen is een zeer gecompliceerde klus”, vertelt Rika. “Je kunt de leidingen namelijk niet één op één vervangen. Ten eerste omdat de uitvoering soms onmogelijk is, bijvoorbeeld vanwege bomen en andere obstakels in én boven de grond. Ten tweede staat de complexiteit van het stopprogramma dit niet toe. En ten derde vanwege de kosten. Waar het kan, leggen we de leidingen nu op een andere plek, ook om de klant zo weinig mogelijk te belasten. Dat je leidingen niet één op één kunt vervangen, hebben we uit het bluswaterproject geleerd. Daar hebben we ook van geleerd dat het geografisch systeem niet altijd de correcte gegevens, bijvoorbeeld coördinaten en diepte van de leidingen, bevat.”

Nieuwe routes
In samenspraak met de uitvoerders van alle projectclusters – negentien in totaal – bepaalde Rika de nieuwe route van de leidingen en de detailengineering. Uitgangspunt was dat de klanten er zo weinig mogelijk last van zouden hebben. Verder moet het natuurlijk zo efficiënt mogelijk in tijd en geld gebeuren. Dit jaar is de uitvoering van start gegaan. Op dit moment lopen er vijf clusters, waarvan twee inmiddels klaar zijn.

Leidingen onder de Nieuwe Postbaan en A2
Vanaf de haven Stein lopen er twee kanaalwaterleidingen met een diameter van 700 mm naar de site. Die lopen via een tunnel onder de A2 en de Oude Postbaan door. Rika: “Omdat de nieuwe ammoniakverlader van OCI bij de haven met drie leidingen door dezelfde tunnels moet, wilden we onze leidingen beveiligen, voor het geval een van de leidingen zou gaan lekken. Onze leidingen liggen nu allebei in mantelbuizen zodat ze de andere niet kunnen wegspoelen. Het vervangen van de leidingen in de tunnel hebben we heel gecontroleerd gedaan. We zijn begonnen met een kleine pilotboor, daarna met een 300 mm-boor en ten slotte pas de 900 mm-boor voor de mantelbuizen. Ook moest er een tijdelijke noodleiding bovengronds komen. Omdat het om drukke omgevingswegen gaat, hebben we gezorgd voor extra inhuur van verkeersregelaars. Deze klus is inmiddels succesvol afgerond.”

Tankenpark 3
Rika vervolgt: “Na de zomervakantie zijn we gestart met het cluster naar en rond Tankenpark 3. Hier waren de leidingen heel slecht en hadden we dit jaar al twee lekkages gehad. Het gaat om een cruciale klant, waar heel veel hydranten liggen en we er maximaal zes tegelijk uit bedrijf kunnen nemen. Maar hier hebben we wel de mogelijkheid om één op één te vervangen. De locatie van de leidingen is hier namelijk exact bekend. We doen het gefaseerd, door afsluiters bij te plaatsen zodat de klant er zo weinig mogelijk last van heeft. Dit project zal op z’n vroegst eind dit jaar klaar zijn. Van het bluswaterproject hebben we ook geleerd dat je gecontroleerd moet werken, dus bijvoorbeeld geen grondwerkzaamheden doen bij vorst. En we laten ook niet meer graven, maar zuigen de grond af, tenzij uit een proefsleuvenonderzoek blijkt dat er niets ligt. Als alles klaar is, worden de coördinaten ingemeten en worden de gegevens ingevoerd in Chemview en PMS.”

Belangrijk project
Rika: “Het is een heel belangrijk project voor de hele site. Stel je voor dat er brand uitbreekt op Noord en dat er geen blusmiddel is. Dan zijn de gevolgen niet te overzien. Voor mij was dit een project waar ik echt naar uitgekeken heb om uit te voeren. Ik krijg nu de kans om zelf naar alternatieve werkmethodes te zoeken met de uitvoerders en engineeringbureaus. Vroeger vervingen we leidingen één op één. Dat is niet zo’n goed methode gebleken. De huidige methode is veel kostenefficiënter en klantgerichter.”