'Noodzakelijk, maar niet voldoende'.

De uitreiking van het eerste certificaat G&C door Edgar Steger (links) aan Theo Houben.

Voorlichting Guidance & Control is een meerwaarde

Eliyahu Goldratt (1947-2011) is bij miljoenen lezers een begrip als wetenschapper, leermeester en managementfilosoof. Over de hele wereld passen economen, bedrijfskundigen en managers zijn gedachtegoed toe in hun eigen organisaties.
Hij werd internationaal erkend als baanbreker in de ontwikkeling van nieuwe managementconcepten en –systemen.
De titel van Goldratt's boek 'Noodzakelijk, maar niet voldoende' staat voor Edgar Steger (installatiecoordinator IBL bij USG) voor kwaliteitsdenken. Kwaliteit is volgens hem goede dingen de eerste keer goed doen.

Cursus
"Vroeger, meer dan twintig jaar geleden, was er een verplichte cursus voor medewerkers die belast waren met het afnemen van diensten. Ik geloof dat die cursus 'Firmatoezicht' heette", begint Edgar. "Het opleidingsapparaat werd echter verplaatst naar ROC's (Regionale Opleidings Centra) en de niet-technische opleiding voor medewerkers kreeg geen vervolg. Een hele trieste zaak, want daardoor ontstond er een hiaat en ik vond dat we daar dringend iets aan moesten doen. Zo ontstond het idee voor de voorlichtingsbijeenkomsten Guidance & Control."

Blinde vlek
Na een uitgebreid voortraject waarin een breed scala van niet-technische onderwerpen de revue passeerden en vele gesprekken plaatsvonden, werd in het voorjaar van 2016 accoord gegeven voor de cursus. Edgar ging op pad en benaderde kennisdragers binnen USG. De reacties van deze mensen varieerden. Waar de één gelijk bijzonder enthousiast was, vroeg de ander zich af wat hij eigenlijk zou moeten vertellen.
"Die laatste reactie overigens,  geeft zeker geen onwil aan", zegt Edgar, "het geeft juist aan dat er een dagelijkse blindheid ontstaat bij medewerkers. Sommige zaken lijken vanzelfsprekend, terwijl het voor een ander juist een compleet nieuw verhaal of andere invalshoek kan zijn."

Bij de 'leerlingen' was er niet gelijk sprake van enthousiasme. Ed Caubo: "Het was niet echt duidelijk wat het doel van de bijeenkomsten was en het heeft even geduurd voordat het onderwerp echt begon te leven. Achteraf kan ik zeggen dat we het allemaal als heel positief hebben ervaren. Door een kijkje achter de schermen ben je in staat linken te leggen en begrijp je veel beter waarom bepaalde beslissingen worden genomen."

De voorlichtingsbijeenkomsten
De voorlichtingsbijeenkomsten Guidance & Control vonden plaats in de periode van begin oktober tot medio november. Thei Peters en Luc Willemsen verzorgden in totaal vier blokken van elk 3,5 uur met maar liefst 16 thema's rondom 'overname van werkzaamheden voor derden' en 'afname van diensten voor USG'. 
De deelnemersgroep bestond uit coördinatoren en werktuigkundigen van Operations Support en technici van Maintenance.
Het overdragen van de kennis werd gedaan door eigen tutors: Jos Bodden, Ad Broers, Paul Govaart, Bart Mommers, Harrie Muytjens, Paul Nevels, Paul Pelzers, Tjebbe Prosje, Anja Quaedackers, en Mario Vis.
Het onderwerp 'Toegang tot Chemelot' werd toegelicht door Bert Deckers (Sitech, Park Protection) en voor het onderwerp 'Planologie, terrein en bodem' werd Ron van Empel van Royal Haskoning DHV gevraagd.

Onbekend maakt onbemind
De toegevoegde waarde van de bijeenkomsten zit in de bewustwording. Niet alleen bewustwording van de plek die je inneemt in de keten, maar ook verhalen van tutors uit de dagelijkse praktijk zijn soms eyeopeners. Ed Caubo: "Op het moment dat je Bert Deckers hoort vertellen over veiligheidsissues gaan dingen pas echt leven, want onbekend maakt onbemind. Door verhalen uit de dagelijkse praktijk te delen creëer je onderling begrip."
Paul Nevels verzorgde ook twee onderwerpen en is tevreden over de sessies. "Als iemand tegen je zegt 'zo werkt dat niet in de praktijk', dan is dat een trigger voor beide partijen. Gelukkig was er ruimte voor discussie."
Ed Caubo herinnert zich een sessie met Paul Govaart heel goed: "Paul stond voor ons met de vraag om 100 euro in de emmer te gooien. Dat was om ons bewust te maken van verspilling. Dat inzicht heb ik echt opgeslagen. Ik denk nu sneller 'waar kan ik nog geld besparen' en ik vind het een goede zaak dat iedereen zijn eigen werk af en toe tegen het licht houdt."

Certificaat
In aanwezigheid van Jo Kern, manager Maintenance, hebben 21 medewerkers een certificaat van deelname ontvangen. Jo Kern: "Leren van elkaar is belangrijk in het kader van continu verbeteren en deze voorlichting zie ik als een stap in de goede richting."
Edgar is het hiermee eens: "Na de positieve evaluatie komt de vraag van borging. De voorlichting is een eerste stap als noodzakelijke aanzet en nu gaan we kijken hoe we verder gaan. Er bestaat een mogelijkheid dat de voorlichting wordt opgenomen in het trainingsaanbod, maar het past ook heel goed binnen een afdelingsoverleg met aparte agendapunten.  Hoe dan ook: We streven naar een kwaliteitsniveau en dat is méér dan alleen kwaliteit leveren.''  

Meer informatie:
Edgar Steger, T: 06 10 19 04 06

De uitreiking van het eerste certificaat G&C door Edgar Steger (links) aan Theo Houben.