Ondergrondse hoogspannings-kabels levensader van Chemelot

EdeA draagt zorg voor de productie en levering van alle benodigde utilities aan Chemelot. Daarnaast verzorgt EdeA de verwerking van reststoffen van diverse fabrieken. Al deze voorzieningen moeten up-to-date zijn. Storingen zijn hoogst onwelkom en kunnen een schadepost veroorzaken die tot in de miljoenen loopt en bovendien de veiligheid en het milieu schade berokkenen. Vandaar ook het noodzakelijke groot onderhoud aan de ondergrondse hoogspanningskabels. 

John Meijers, productmanager Elektriciteit bij EdeA, windt er in de Chemelot newsletter van maart 2015 geen doekjes om: “Utilitybedrijf EdeA is verantwoordelijk voor alle energievoorzieningen op bedrijventerrein Chemelot. Elektriciteit is daarbij een van de belangrijkste producten.”

Hoge betrouwbaarheidsgraad vereist
John Meijers: “Bijna alle fabrieken op bedrijventerrein Chemelot eisen hoge betrouwbaarheid als het om hun elektriciteitsvoorziening gaat. Dipjes in de spanning zijn absoluut niet wenselijk. Een onderbreking van een halve seconde loopt al gauw in de miljoenen euro’s schade. Voor EdeA alle hens aan dek dus, om ervoor te zorgen dat de stroomtoevoer optimaal is. EdeA voert een preventief beleid. Voorkomen is beter dan genezen. En dat betekent goed onderhoud, goed huisvaderschap om zo te zeggen.”

Noodzakelijke vervanging ondergrondse hoogspanningskabels
Het distributienet van EdeA omvat ca. 250 km hoogspanningskabel waarvan het overgrote deel ondergronds is aangelegd. De oudste kabels, circa 75 km, zijn nu meer dan 55 jaar onafgebroken in bedrijf. Onderzoek bracht enkele jaren geleden aan het licht dat ongeveer de helft daarvan ouderdomstekenen vertoont en dat het einde van de levensduur in zicht is. Men stond aan het begin van een enorme vervangingsoperatie die men in twee fasen zou gaan uitvoeren: fase 1 locatie Noord in 2013-2014 en fase 2 voornamelijk locatie Zuid in 2016-2017. Het leggen van de nieuwe kabels voor fase 1 is eind 2014 afgerond. De werkzaamheden voor fase 2 starten begin 2-16.
Daar waar nodig, gebeurt het daadwerkelijk aansluiten van de nieuwe kabels tijdens de zogenaamde fabriekstops. Fabrieken worden periodiek gedurende enkele weken stilgelegd om onder andere groot onderhoud te plegen en wettelijke keuringen te ondergaan. “Op zulke momenten doet een stroomonderbreking het minste pijn”, aldus John Meijers. “Chemelot werkt met een integrale stopplanning voor alle fabrieken. Wij kunnen aan de hand daarvan zien wanneer een fabriek uit bedrijf gaat en kunnen dan van tevoren in goed overleg onze werkzaamheden plannen. Dat biedt voor alle betrokkenen de beste oplossing. Het mes snijdt dus aan twee kanten.”