Renovatie van de koeltoren

Klaar voor de toekomst!

In 2009-2010 zou het koelwerk op Zuid volgens plan uit bedrijf  genomen worden. In overleg met SABIC is in 2014 besloten om het koelwerk in bedrijf te houden. Het stamt echter al uit de jaren '50 en dat er iets zou moeten gebeuren was al snel duidelijk. Renovatie bleek kostentechnisch de beste oplossing.

Samen met SABIC en Paul Nevels heeft het productteam SLW (Stikstof Lucht en Water) van USG de scope opgesteld. Deze scope is verder uitgewerkt door het projectteam Koelwerk Zuid RLD met projectleider Harry Kuijper. Vanuit SABIC zijn Marc Vestjens als procesengineer en John van Moorsel als financiële man hierbij nauw betrokken. Harry Geerlings: ‘We hebben de samenwerking met onze SABIC-collega’s als heel prettig ervaren’.

Het koelwerk verzorgt de koeling van de ARG-compressoren van SABIC
(ARG: Aethylen-Rohrleitungs-Geselschafft). Het ARG pijpleidingennet voor ethyleen verbindt de Belgische, Duitse en Nederlandse chemische industrie met elkaar en zorgt op Chemelot voor het transport van ethyleen dat door Olefins 3 en 4 wordt geproduceerd.
Op het terrein staan momenteel twee koeltorens, maar uit een recente studie is gebleken dat één koelwerk voldoende capaciteit heeft voor het koelen van de ARG-compressoren. Vandaar ook de keuze om één koeltoren te renoveren en de andere te zijner tijd te sluiten.

De grote schoonmaak
Een vervuilde koeltoren leidt tot een vermindering van het koelvermogen en vermindert tevens zeer sterk de bedrijfszekerheid. Met koelwaterpompen van ruim 60 jaar oud, die enkel regelmatig en preventief onderhoud hebben gehad, zou het streven van SABIC om ze tot 2035 in bedrijf te houden, geen haalbare kaart zijn. Onderdeel van de scope was het vervangen van twee koelwaterpompen. Normaalgesproken kan er alleen groot onderhoud aan de koelwerken plaatsvinden tijdens een stop van Olefins 3 of 4. Bij dit project is één koeltoren uit bedrijf genomen. In januari van dit jaar startte de grondige schoonmaakklus.

De buitenkant van de koeltorens zag er niet best uit; veel algenaanslag en een slechte conditie van het beton, met een verhoogd risico op betonrot. Tenslotte was het bassin in al die jaren vol geraakt met een laag slib van ca. 30 tot 50 cm en was er nu de gelegenheid om ook dat eens goed schoon te maken. Een gespecialiseerde firma is gestart met het schoonspuiten van de koeltoren, waarna met hamers het loszittende beton werd verwijderd. De wapening kon worden gecheckt en waar nodig worden bijgewerkt. Vervolgens werden de gaten weer netjes dichtgesmeerd met cement en kon de coating in drie lagen worden aangebracht.

Ook ìn de koeltoren was er werk aan de winkel. De koelwater sproeipijpen zijn schoongemaakt en de sproeikoppen gecontroleerd.  Een belangrijk deel van de klus was het vervangen van twee koelwaterpompen.  De elektrische voeding van oude pompen komt vanuit de WKC-Zuid. De WKC-Zuid is grotendeels buiten bedrijf gesteld en zal op termijn worden gesloopt. De nieuwe pompen worden daarom gevoed uit de E-verdelers van de ketels F3600 en F3800.
 
Ready to Operate
‘Groot voordeel van de nieuwe pompen is het feit dat deze op afstand bediend kunnen worden.  De oude pompen moesten handmatig bediend worden en in geval van een storing kwam het dus voor dat er iemand met grote spoed van BVC-Swentibold naar het koelwerk moest gaan’, vertelt Harry Kuijper.
Gelijktijdig wordt de koelwaterconditionering aangepakt en geoptimaliseerd zodat op het gebied van kosten en milieu verbeteringen kunnen worden behaald.
Het in bedrijf nemen van de nieuwe pompen vraagt een zorgvuldige voorbereiding. Een mooie samenwerking tussen het USG product team SLW en het RTO-team. In Q3 van dit jaar zal de renovatie van het koelwerk volgens plan worden opgeleverd.

In 2017, tijdens de TA van de Olefins 3 wordt tenslotte het verbindend leidingwerk gesaneerd. Hiervoor is een stop van enkele dagen van de ARG-compressoren noodzakelijk. Met name niet meer in gebruik zijnde leidingdelen en oude afsluiters worden dan gesaneerd. Na afronding van dat project is de koeltoren weer helemaal klaar voor de toekomst!

Meer informatie:
Harry Geerlings, harry.geerlings@usg.company, 06 10 56 50 72 of
Harry Kuijper, harry.kuijper@usg.company, 06 10 96 30 07