Stoomketels F3700 en F3800 opgeleverd

Op 18 december 2013 zijn de stoomketels F3700 en F3800 bij EdeA opgeleverd door leverancier Borsig Boiler Systems uit Duitsland. Met deze oplevering is de vervanging van de oude stoomketels F2300 en F3300 van EdeA een feit. Het einde van de levensduur van de stoomketels F2300 en F3300 was een aantal jaren geleden de motivatie om twee nieuwe stoomketels te bouwen naar de laatste stand der techniek. 

Specificaties
De stoomproductiecapaciteit per ketel bedraagt 150 ton per uur op een drukniveau van 79 bar en een temperatuur van 500ºC. De brandstof is gas uit het centraal stookgasnet op de Chemelotlocatie. Specifieke details zijn de hoge eisen aan de beschikbaarheid, de betrouwbaarheid, het ketelrendement en de regelcapaciteit. 

Lage emissie
De ketels zijn uitgerust met ultra low NOx-branders. NOx is een broeikasgas waarvan de uitstoot aan grenzen gebonden is. De gemiddelde NOx-emissie van deze ketels bedraagt 50 mg/nm^3; dit is ongeveer 1/6 van de uitstoot van de oude ketels en valt ruim binnen de in de milieuvergunning opgelegde maximumuitstoot.

Bouwproces
De ketels zijn gebouwd aan de noordzijde van warmtekrachtcentrale Zuid. De bouw heeft ca. 3,5 jaar geduurd, waarbij in totaal 320.000 bouwplaatsuren zijn gemaakt. Tijdens de bouw is er veel aandacht gegaan naar veiligheid en kwaliteit. Bij discussies was de drijfveer steeds om de uitdaging gezamenlijk met alle betrokken partijen aan te gaan. Hierdoor is het mogelijk gebleken deze ketels te bouwen met behoud van kwaliteit en met aanvaardbare risico’s.

Op de foto: ketel F3700.