Verlenging levensduur F3500/3501

'Het is net als een verbouwing thuis'.

 

Hoe verlengen we de levensduur van F3500 en F3501?

Af en toe zijn onderdelen aan vervanging toe. Dat is logisch en gelukkig vaak redelijk eenvoudig.
Maar soms komt er bij de vervanging van bepaalde onderdelen wat meer kijken. 'Dan lijkt het een verbouwing thuis, waarbij je ook wel eens voor onverwachte verrassingen komt te staan' zegt Martin Hoffmans.
Het project voor de levensduurverlenging van twee ketels op de Noordlocatie kent dan ook een degelijke voorbereiding.

'Al een behoorlijk aantal jaren geleden ontstond de motivering voor dit project', begint Martin Hoffmans. 'Enerzijds constateerden we een dalende stoomvraag en anderzijds realiseerden we ons dat de leeftijd van de installaties wel erg hoog op liep.' De meer dan vijfendertig jaar oude ketels hadden componenten waarvan de levensduur het einde naderde. Een lange stilstand door een ongeplande stop om een dergelijk groot of duur onderdeel te repareren of vervangen konden we ons niet veroorloven.'
Er werd een studie gestart om te zien welke oplossing het meest passend zou zijn. 

De voorbereiding
Zoals gezegd is de voorbereiding degelijk geweest. Niet alleen moest er gekeken worden naar een goede timing omdat uitbedrijfname van een ketel veel gevolgen heeft, met name de onvoorziene omstandigheden vroegen veel aandacht. Zo bleek dat de nieuwe geluiddempers wel 3 tot 4 keer zo groot waren als de oude en moest er berekend worden of de dakconstructie dat wel kon dragen. 'In dat opzicht kun je wel zeggen dat we voortdurend bezig zijn geweest met afstemming en aanpassingen. Onder leiding van projectleider Marco Poelman (Tebodin) kwamen TSE-ers en productie ingenieurs zeer regelmatig bijeen voor de inventarisatie van de scope' zegt Daniel Beckers. 'De multidisciplinaire inbreng is duidelijk te zien aan de scope die bestaat uit civiel werk, maar ook keteldelen, regelkleppen, compensatoren, kanalen etc. Het is dan ook niet vreemd dat met dit project een bedrag van veertien miljoen euro is gemoeid'. 

Rookgaskanalen
Bijzonder aan dit project is de zeer kritische vervanging van de rookgaskanalen. De twee boilers hebben één gezamelijke schoorsteen waarop beide rookgaskanalen zijn aangesloten. De vervanging hiervan kan alleen worden uitgevoerd als beide ketels buiten bedrijf zijn. 
Vanuit die voorwaarde is een oplossing bedacht met afstoppen vanuit de schoorsteen, waardoor de gezamenlijke stilstand is ingekort tot vier korte stops. Een honderddertig meter hoge torenkraan moest hieraan te pas komen. Vanuit het USG-kantoor aan de Kampstraat werd nauwlettend in de gaten gehouden hoe deze hijsklus verliep. De technische staat van het eerste rookgaskanaal was nog slechter dan men verwachtte, waarmee de noodzaak en urgentie nog eens werd bevestigd.

D-day
Vrijdag 2 september was de eerste in een serie van vier dagen dat de beide ketels gelijktijdig uit bedrijf zijn. 'Normaliter is altijd één van de beide ketels in bedrijf', zegt Daniel Beckers 'en dus is het van groot belang om een dergelijke stop goed af te stemmen met onze klanten. Het heeft immers nogal wat impact op hun bedrijfsvoering. 
Gelukkig is alles goed verlopen en kunnen we ons voorbereiden op de volgende dagen.'

Fase twee
Het project bestaat uit twee fases. Tijdens de eerste fase, zoals hierboven beschreven, worden de meest kritische componenten vervangen om ervoor te zorgen dat de beide ketels vanaf 2017 weer beschikbaar zijn.
In het voorjaar van 2019 begint de tweede fase. Dan worden o.a. leidingwerk, de stoomLUVO, de rookgascirculatieventilatoren en het besturingssysteem aangepakt.
Momenteel vinden er nog studies plaats om te kijken of het inzetgebied kan worden vergroot om te kunnen anticiperen op eventuele schommelingen in de stoomvraag.

Meer informatie over dit onderwerp:
Martin Hoffmans, T: 06 13 38 97 68
Daniel Beckers, T: 06 51 47 89 44