Terugleveren utilities door site-users mag geen risico's opleveren

Het terugleveren van stoom, stoomcondensaat en gasstromen door de site-users naar de installaties en distributiesystemen van EdeA is niet zonder risico's. Daarom heeft EdeA met elke fabriek een uitgebreide storingsanalyse (HAZOP) uitgevoerd. Per teruggeleverde utility zijn de risico's in kaart gebracht. Afhankelijk van de ernst en waarschijnlijkheid van deze risico's zijn er maatregelen met de fabrieken afgesproken. Deze HAZOP wordt elke vijf jaar herhaald.