Positieve resultaten enquete onder site-users

Tijdens een enquête die EdeA vorig jaar onder site-users hield, bleek dat klanten tevreden waren over de reguliere bedrijfsvoering en de communicatie door EdeA. De klanten weten waar ze met vragen, opmerkingen en klachten terechtkunnen en vinden EdeA goed bereikbaar bij storingen en calamiteiten. Maar wat ook bleek, was dat veel klanten onvoldoende bekend waren met de wijze waarop EdeA stoom produceert, met de inhoud van de technische leveringsvoorwaarden en met de rol van de hoofdwerktuigkundigen (hwtk’s) Distributie. Punt van aandacht dus.