Emissiebeheer

Van bedrijven wordt verwacht dat zij inspanningen leveren ten behoeve van actuele maatschappelijke problemen zoals het opwarmen van de aarde en de eindigheid van fossiele brandstoffen.
Het beleid van de Nederlandse regering is o.a. hierop gericht door convenanten en energiebelasting alsmede de CO2 emissiehandel zoals opgelegd door de Europese Unie.

USG Industrial Utilities behartigt de belangen van haar klanten voor de onderwerpen energie-efficiëntie en emissiehandel. Dit vertaalt zich in hands-on activiteiten zoals de uitvoering van o.a. energieconvenanten, het initiëren en deelnemen aan studies (zowel op de Chemelot site als in bredere verbanden zoals bijvoorbeeld bij de VNCI), de uitvoering van de emissiehandel op Chemelot en het verzorgen van diverse rapportages. Ook zorgt USG Industrial Utilities via haar contacten voor de belangenbehartiging van haar klanten in deze dossiers.