Verandering aardgaskwaliteit: bent u er klaar voor?

Vanaf 1 oktober 2014 gaat de wijziging van de aardgassamenstelling in. Dat betekent dat we te maken krijgen met een wijzigende samenstelling, calorische waarde en met van moment tot moment wisselende kwaliteit. Met name deze sprongen vormen, naast de wijziging in de samenstelling, voor de installaties en apparatuur op Chemelot een essentieel aandachtspunt.